7 Ayetel kürsi, nas, felak, ihlas ve fatiha suresi

7 ayetel kürsi 7 ihlas 7 felak 7  nas  7  fatiha sıkıntıya birebirdir. Abdulbasit Abdussametd’in seslendirişi ile bu güzel videoyu hem izleyip hemde dinleyebilirsiniz. Kalbinize ve ruhunuza gıda olması ümidi ile.

Ayetel Kürsi fazileti

Esselamü aleyküm değerli site ziyaretçileri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Bu yazıda çeşitli kaynakları derleyerek oluşturulan Ayetel kürsi Fazileti  hakkında olacak. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim öyle bir ekber ilahi kitap ki peygamber efendimize daha doğrusu insanlığa indirildiği zamanlarda ki ilim ve bilimin çok üzerinde bilgileri içerisinde barındıran bir kitaptır. Bilim ve ilimin gelişmesi  ile insan oğlu bu bilgilere ancak çağımızda henüz bir kısmına ulaşabiliyor ve Allah Teala ‘nın sonsuz ilminin farkına varabiliyor. Günümüzdeki teknoloji ile ancak kanıtlanabilen bilgilerle bin dörtyüz yıl önce indirilen kuran-ı kerim de verilen bilgilerin bire bir uyuşması Allah’ı varlığının ve ilminin yüceliğini gözlerimizin önüne seriyor. Biz şüphesizki (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve yine şüphesiz ki o’na döneceğiz.ayetel-kursi-faziletleri

İşte ayetel kürsinin bazı faziletleri ve sırları

Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir.

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allah’a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi ’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah ’u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O’na Tazimde bulunur.)” (Ebû» Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi ’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm meneder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Suresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kû»rsi’dir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi ’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi ’yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

(Şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A’raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak Allah’u Teâlâ’ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi ’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd’i (RA) çağırarak yazdırmıştır.

Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis ’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Peygamber Efendimiz ’in(SAV) Ayet-el Kûrsi ’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah’ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret” buyurmaktadır.

Ayet-el Kûrsi’ de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere on yedi yerde Allah ’u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir.

Yatmadan okuyana Allah ’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Yâresulullah (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Suresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe ’ye(RA), “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe(RA) “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kûrsi ’dir” buyurdu. (Darimi)

Ayet-el Kûrsi ’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi korunur. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

Efendimiz(SAV) bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

Seleme İbni Kays(RA) “Allah’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet ’el Kûrsi ’den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)

Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir (büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazap erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

Bu konu burada noktalansa da bu surenin daha nice derinlikleri bulunmaktadır. zamanla faziletleri hakkında paylaşmaya devam edeceğiz.

Powered by keepvid themefull earn money